Automotive si pýta odborníkov, odpoveďou sú interim experti

Interim solution

Automobilový priemysel ako jeden z motorov slovenskej ekonomiky je aj prostredím pre rast odborníkov a inovácie aj v oblasti ľudských zdrojov. Dynamické prostredie výroby si vyžaduje vysoko kvalifikovaných profesionálov, ktorí dokážu adaptovať výrobu na zmeny a zároveň optimalizovať požadované výkony rýchlo a presvedčivo s minimalizovaním časových aj finančných strát. Odpoveďou na tieto výzvy, nie len v automobilovom priemysle, sú interim experti. Interim […]