Dodáme komplexní řešení na klíč

Potřebujete pomoci s přemístěním svých výrobních kapacit do nové lokality?

Máte problém se spuštěním sériové výroby pro nového klienta?

Hledáte zkušené a vysoce výkonné profesionály v oboru řízení změn nebo transformací společnosti?

Náš tým interim expertů se postará o návrh, vytvoření a dodání turnkey řešení, a to přesně na míru potřebám vaší firmy.

Turnkey solution
Turnkey solutions jsou řešení připravená k okamžitému použití v podniku. Jejich výhodou je, že se snadno zavádějí a v podstatě stačí, aby je klient spustil pouhým „otočením klíče“.

Řešení na klíč jsou velmi užitečná pro organizace, které potřebují v krátkém čase vyřešit konkrétní problém a nemají dostatek prostoru, kapacit a financí, aby si samy vytvořily řešení ušitá na míru.

Vzorkování

Kompletní zastřešení procesu schvalování dílů v průběhu vývoje výrobku. Zajistíme jednotlivé fáze od definování, přes vývoj až po vzorkování výrobku s použitím předepsané dokumentace.

Deeskalace

Systematické zjišťování, analýza a odstraňování nedostatků za účelem deeskalace. Nastavení procesů tak, aby bylo možné zajistit kvalitu dodávek na základě konkrétních požadavků zákazníka.

Relokace

Relokace nebo rozšiřování výroby na základě požadavků zákazníka v souladu se všeobecně závaznými předpisy a dohodami, ať už lokálně v rámci závodu nebo na mezinárodní úrovni. Vypracování plánů projektu relokace a přípravných prací před samotnou realizací přesunu.

Spuštění projektu

Vytvoření podmínek pro spuštění nového projektu, převzetí řízení a odpovědnosti za jednotlivé projekty na úrovni programového managementu, milníky projektu, řízení rizik, řízení změn, spolupráce se zákazníkem a dodavateli (kalkulace nákladů, dohled, transformace).

Spojíme vás s těmi nejlepšími odborníky ve výrobním sektoru a automobilovém průmyslu.

Quality Manager
Quality Engineer
 Customer Quality Engineer
 SQA Engineer
 Resident Quality Engineer
 APQP Engineer
 Supplier Development Engineer
CMM technician

Logistics Manager
Supply Chain Engineer
Customer Contact
Material Planner (Disponent)
Warehouse Manager

Production Manager
Production Planner
Manufacturing Engineer
Process Engineer
Technology Engineer

Design Engineer
Validation Engineer
Test Engineer
Geometry Engineer

PLC Engineer
Automation Engineer
Robotics Engineer

 

Project Manager
Program Manager
Relocation Manager
Lean Manager

Crisis Manager
Cost-reduction Manager
Task Force Manager

Plant Manager
Plant Controller
Managing Director
Operations Manager

Příklady, jak Interim řeší
firemní problém.

Na tento projekt byl nasazen nezávislý krizový manažer (interim), který měl za úkol v požadovaném čase uspokojit požadavky zákazníka z hlediska množství a kvality dodávaných dílů. Spolu s inženýry týmu task force interim zajišťoval komunikaci se zákazníkem, navrhl řešení a postupně krok za krokem vyřešil vícero problémů, které způsobovaly problematickou dodávku dílů. Během té doby se naskytl čas na postupné zaškolení personálu, některé pozice byly nahrazeny interními zaměstnanci a tým interim inženýrů se postupně zmenšoval.


Výsledkem řešení byl návrh efektivnějšího lay-outu, optimalizace procesů a doplnění interního personálu interim specialisty, kteří byli dosazeni ve smyslu pravidla „přišel-vyřešil-odešel“.
Krizový manažer dostal společnost z nejvyhrocenější situace a vzhledem k tomu, že se jednalo o mezinárodní společnost, byl následně přesunut do další výrobní oblasti této korporace, kde byly problémy taktéž úspěšně zmírněny.

Tento projekt byl pro nás i samotného interima skutečnou výzvou. Klient potřeboval vyřešit problém s nejasnou projektovou dokumentací, na základě které byly z pohledu dodavatele dodávány dobré díly, ale z pohledu zákazníka byly díly vadné. Dodavatel našeho klienta byl navíc z dálného východu a nekomunikoval. Požadavkem, který byl na nás kladen, bylo najít interim inženýra, který již na projektu participoval, měl s dodavatelem zkušenosti a znal situaci s dodávanými díly. Interim měl za úkol navázat komunikaci s dodavatelem našeho klienta a projednat s ním sporné a problematické body.


Interim inženýr byl na dobu tří týdnů vyslán na služební cestu do Thajska, kde svou intenzivní prací dosáhl opravení všech chybně dodaných dílů a vysvětlení a srozumitelného doplnění a upravení projektové dokumentace. Klient obdržel hotové řešení na klíč a ušetřil 150 000 eur.

Náš další klient měl spustit sériovou výrobu dveřních obkladů pro přední automobilku. Nesprávně naplánovaný projekt, nedostatek pracovních sil a další problémy ve firmě způsobily zpoždění spuštění sériové výroby. S tím byly spojeny problémy u OEM zákazníka, což také přispělo ke zkomplikování vztahu se zákazníkem a k vyhrocení situace.


Na základě požadované poptávky jsme proto klientovi navrhli posilnit původní tým 15 administrativními pracovníky (manažery a inženýry v odděleních industrializace, kvality, projektového řízení, logistiky, strojírenství a výroby) 5 techniky kvality a více než 20 manuálními pracovníky, kteří byli úspěšně nasazování během prvních 2 týdnů.


V nejvyšším vrcholu podpory bylo u klienta: 50+ interimů v podpoře a dalších 100+ pracovníků ve výrobě. Interim experti vedli celé projektové oddělení.
Za jeden rok GQ experti dosáhli zmírnění konfliktu, výrazně pomohli našemu klientovi dostat se z těžké krize a upevnili vztahy s jeho největším zákazníkem.


GQ Interim je přední poskytovatel interim specialistů v regionu střední a východní Evropy. Pokud i vy hledáte zkušené a vysoce výkonné profesionály na řízení změn nebo transformace společnosti, postará se náš tým „expertů k pronajmutí“ o návrh, vytvoření a dodání řešení přesně na míru potřebám vaší firmy.

Spojíme vás s těmi nejlepšími odborníky na trhu, díky kterým sobě i své firmě ušetříte náklady, čas a energii.

Řekli o nás

Zajistíme pro vás experta

Díky našim dlouholetým zkušenostem a širokému portfoliu specialistů dokážeme zajistit kvalifikovaného odborníka již do 72 hodin po finalním výběru