3 konkrétne príklady, ako interim rieši firemný problém

V GQ interim solutions zbierame skúsenosti už viac ako 10 rokov na domácom i zahraničnom trhu. V našom portfóliu máme cez 200 spokojných klientov a 1 500 úspešne vyriešených projektov, na základe ktorých sme vypracovali podrobné case studies. Vďaka nim získate jasnejšiu predstavu o tom, ako vám spolupráca s interimom dokáže ušetriť náklady, čas i energiu.

Problematická dodávka dielov pre zákazníka porsche

Na tento projekt bol nasadený nezávislý krízový manažér (interim), ktorý mal za úlohu uspokojiť požiadavky zákazníka z hľadiska množstva a kvality dodávaných dielov v požadovanom čase.
Spolu s task force tímom inžinierov zabezpečoval interim komunikáciu so zákazníkom, navrhol riešenia a krok za krokom postupne vyriešili viacero problémov, ktoré spôsobovali problematickú dodávku dielov. Počas tejto doby vznikol čas na postupné zaškolenie personálu, niektoré pozície boli nahradené internými zamestnancami a tím interim inžinierov sa postupne znižoval.

Výsledkom riešenia bolo navrhnutie efektívnejšieho lay-out-u, optimalizácia procesov a doplnenie interného personálu interim špecialistami, ktorí boli dosadení v zmysle pravidla „prišiel-vyriešil-odišiel“.
Krízový manažér dostal spoločnosť z najvyššej eskalácie a vzhľadom na to, že sa jednalo o medzinárodnú spoločnosť, bol následne presunutý do ďalšej problémovej výroby tejto korporácie, kde boli výrobné závody taktiež úspešne deeskalované.

Nedorozumenie s dodávateľom kovových dielov

Tento projekt bol pre nás i samotného interima skutočnou výzvou. Klient potreboval vyriešiť problém s nejasnou projektovou dokumentáciou, na základe ktorej sa z pohľadu dodávateľa dodávali dobré diely, no z pohľadu zákazníka chybné diely. Dodávateľ nášho klienta bol navyše z ďalekého východu a nekomunikoval.
Požiadavkou na nás bolo nájsť interim inžiniera, ktorý už na projekte participoval, mal s dodávateľom skúsenosti a poznal situáciu s dodávanými dielmi. Interim mal za úlohu nadviazať komunikáciu a vydiskutovať otázne a problematické body s dodávateľom nášho klienta.

Na dobu troch týždňov bol interim inžinier vyslaný na služobnú cestu do Thajska, kde svojou intenzívnou prácou dosiahol, že všetky chybne dodané diely boli opravené, projektová dokumentácia bola vysvetlená a zrozumiteľne doplnená a upravená.
Klient dostal hotové riešenie na kľúč a usporil 150.000 eur.

Kríza u výrobcu a dodávateľa plastových interiérových dielov

Náš ďalší klient mal spustiť sériovú výrobu dverových obkladov pre prémiovú automobilku. Nesprávne naplánovaný projekt, nedostatok pracovnej sily a ďalšie problémy vo firme spôsobili zdržanie spustenia sériovej výroby. S tým boli spojené problémy u OEM zákazníka, čo prispelo aj ku komplikácii vzťahu so zákazníkom a viedlo k vysokej úrovni eskalácie.

Klientovi sme preto navrhli posilniť pôvodný tím 15-timi white-collars (manažéri a inžinieri na oddelenia industrializácie, kvality, projektového manažmentu, logistiky, strojárstva, výroby), 5-timi technikmi kvality a viac ako 20-timi blue- collars, ktorí boli úspešne nasadení počas prvých 2 týždňov na základe želaného dopytu.

V najvyššom vrchole podpory bolo u klienta: 50+ interimov na podporu a ďalších 100+ pracovníkov vo výrobe. Interim experti viedli celé projektové oddelenie.
Za jeden rok GQ experti dosiahli deeskaláciu, výrazne pomohli nášmu klientovi dostať sa z ťažkej krízy a utužiť vzťahy s ich najväčším zákazníkom.

GQ Interim je popredným poskytovateľom interim špecialistov v CEE regióne. Ak aj vy hľadáte skúsených a vysoko výkonných profesionálov na riadenie zmeny alebo transformáciu spoločnosti; náš tím „expertov na prenájom“ sa postará o návrh, vytvorenie a dodanie riešenia, presne na mieru potrebám vašej firmy.

Spojíme Vás s tými najlepšími odborníkmi na trhu, vďaka ktorým ušetríte sebe i vašej firme náklady čas a energiu.

Predošlé
Ďalšie