Zabezpečíme Vám experta

Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam a širokej databáze špecialistov, dokážeme zabezpečiť kvalifikovaného človeka
už do 72 hodín.

Interim solution

1.

Zoznámenie sa s klientom a jeho požiadavkami

Vedieme podrobný a hĺbkový rozhovor so zadávateľom, zoznamujeme sa s firmou, primárne s konkrétnym oddelením, kde bude interim pôsobiť.

2.

Hľadanie vhodných expertov v našej databáze

Disponujeme rozsiahlou databázou skúsených interimov pre široké spektrum odvetví. Odporúčame iba kandidátov, ktorých by sme si sami vybrali.

3.

Výber konkrétneho experta po konzultácii s klientom

Klient obdrží iba minimum vyfiltrovaných kandidátov, ktorí vyhovujú jeho požiadavkám s veľmi podrobným profilom každého interima.

4.

Dosadenie vhodného experta na konkrétnu pozíciu

Interim expert je človek so schopnosťou rýchlo sa zorientovať v prostredí a nie je potrebné ho školiť. Kvalifikovaného človeka vám dokážeme zabezpečiť už do 72 hodín.

Pri výbere kandidátov sa držíme niekoľkých základných bodov:

Pri výbere vhodného interim experta vychádzame najmä z časovej dostupnosti experta podľa aktuálnych potrieb klienta.

Výber vhodného interim experta záleží aj od jeho jazykových schopností pre konkrétny projekt.

Dôležité je sústrediť pozornosť na správnu orientáciu interima a konkrétnych zákazníkov a dodávateľov s ktorými už má skúsenosti.

V profiloch si môžete vyberať na napr. na základe materiálov a procesov s ktorými má mať interim skúsenosti.

Profil interimov je veľmi podrobný, uvádzame tiež širokú škálu nástrojov a metodík, ktoré ovláda.

Pracujeme s overenými ľuďmi, na ktorých máme pozitívne referencie z úspešne zvládnutých projektov.

Výhody a hodnoty spolupráce:

Návratnosť investície

Skoré nasadenie interima znásobuje jeho
nákladovú efektivitu. Často totiž zabraňuje budúcim škodám, ktoré by mohli firmu nenávratne poškodiť.

Šetrí čas, zdroje a financie

Vďaka svojej špecializácii dokáže interim
efektívne riešiť komplexné situácie, ktoré by si za normálnych okolností vyžadovali pozornosť viacerých ľudí a trvali dlhší čas.

 

Expertíza

Dostatočné skúsenosti a odstup od problémov zabezpečujú zvýšenú produktivitu a pôsobia motivačne na zamestnancov spoločnosti, čím zvyšujú ich výkonnosť.

Objektivita

Interim je človek „zvonku“, čiže je nezávislý od podnikovej kultúry a existujúcich procesov, vďaka čomu prináša úplne nový
pohľad na daný problém a jeho vnímanie je sústredené na riešenie vzniknutej krízovej situácie.

Zodpovednosť

Interim si je vedomý svojej plnej zodpovednosti a je viac motivovaný zanechať výsledok ako váš kmeňový zamestnanec.

 

Angažovanosť

Cieľom interima je podať maximálny výkon, pretože od jeho hodnotenia sa odvíja jeho ďalšie fungovanie a ďalšie prípadné spolupráce s inými spoločnosťami.

 

Spojíme Vás s tými najlepšími odborníkmi na trhu, vďaka ktorým ušetríte sebe i vašej firme náklady čas a energiu.

Spájame Vás s tými najlepšími odborníkmi vo výrobnom sektore a v automobilovom priemysle.

Quality Manager
Quality Engineer
 Customer Quality Engineer
 SQA Engineer
 Resident Quality Engineer
 APQP Engineer
 Supplier Development Engineer
CMM technician

Logistics Manager
Supply Chain Engineer
Customer Contact
Material Planner (Disponent)
Warehouse Manager

Production Manager
Production Planner
Manufacturing Engineer
Process Engineer
Technology Engineer

Design Engineer
Validation Engineer
Test Engineer
Geometry Engineer

PLC Engineer
Automation Engineer
Robotics Engineer

 

Project Manager
Program Manager
Relocation Manager
Lean Manager

Crisis Manager
Cost-reduction Manager
Task Force Manager

Plant Manager
Plant Controller
Managing Director
Operations Manager

Príklady, ako Interim rieši
firemný problém.

Na tento projekt bol nasadený nezávislý krízový manažér (interim), ktorý mal za úlohu uspokojiť požiadavky zákazníka z hľadiska množstva a kvality dodávaných dielov v požadovanom čase. Spolu s task force tímom inžinierov zabezpečoval interim komunikáciu so zákazníkom, navrhol riešenia a krok za krokom postupne vyriešili viacero problémov, ktoré spôsobovali problematickú dodávku dielov. Počas tejto doby vznikol čas na postupné zaškolenie personálu, niektoré pozície boli nahradené internými zamestnancami a tím interim inžinierov sa postupne znižoval.

Výsledkom riešenia bolo navrhnutie efektívnejšieho lay-out-u, optimalizácia procesov a doplnenie interného personálu interim špecialistami, ktorí boli dosadení v zmysle pravidla „prišiel-vyriešil-odišiel“.
Krízový manažér dostal spoločnosť z najvyššej eskalácie a vzhľadom na to, že sa jednalo o medzinárodnú spoločnosť, bol následne presunutý do ďalšej problémovej výroby tejto korporácie, kde boli výrobné závody taktiež úspešne deeskalované.

Tento projekt bol pre nás i samotného interima skutočnou výzvou. Klient potreboval vyriešiť problém s nejasnou projektovou dokumentáciou, na základe ktorej sa z pohľadu dodávateľa dodávali dobré diely, no z pohľadu zákazníka chybné diely. Dodávateľ nášho klienta bol navyše z ďalekého východu a nekomunikoval.
Požiadavkou na nás bolo nájsť interim inžiniera, ktorý už na projekte participoval, mal s dodávateľom skúsenosti a poznal situáciu s dodávanými dielmi. Interim mal za úlohu nadviazať komunikáciu a vydiskutovať otázne a problematické body s dodávateľom nášho klienta.

Na dobu troch týždňov bol interim inžinier vyslaný na služobnú cestu do Thajska, kde svojou intenzívnou prácou dosiahol, že všetky chybne dodané diely boli opravené, projektová dokumentácia bola vysvetlená a zrozumiteľne doplnená a upravená.
Klient dostal hotové riešenie na kľúč a usporil 150.000 eur.

Náš ďalší klient mal spustiť sériovú výrobu dverových obkladov pre prémiovú automobilku. Nesprávne naplánovaný projekt, nedostatok pracovnej sily a ďalšie problémy vo firme spôsobili zdržanie spustenia sériovej výroby. S tým boli spojené problémy u OEM zákazníka, čo prispelo aj ku komplikácii vzťahu so zákazníkom a viedlo k vysokej úrovni eskalácie.

Klientovi sme preto navrhli posilniť pôvodný tím 15-timi white-collars (manažéri a inžinieri na oddelenia industrializácie, kvality, projektového manažmentu, logistiky, strojárstva, výroby), 5-timi technikmi kvality a viac ako 20-timi blue- collars, ktorí boli úspešne nasadení počas prvých 2 týždňov na základe želaného dopytu.

V najvyššom vrchole podpory bolo u klienta: 50+ interimov na podporu a ďalších 100+ pracovníkov vo výrobe. Interim experti viedli celé projektové oddelenie.
Za jeden rok GQ experti dosiahli deeskaláciu, výrazne pomohli nášmu klientovi dostať sa z ťažkej krízy a utužiť vzťahy s ich najväčším zákazníkom.

GQ Interim je popredným poskytovateľom interim špecialistov v CEE regióne. Ak aj vy hľadáte skúsených a vysoko výkonných profesionálov na riadenie zmeny alebo transformáciu spoločnosti; náš tím „expertov na prenájom“ sa postará o návrh, vytvorenie a dodanie riešenia, presne na mieru potrebám vašej firmy.

Povedali o nás

Riešenia na kľúč

Turnkey solutions sú riešenia pripravené na okamžité použitie v podniku. Ich výhodou je, že sa jednoducho nasadzujú a v skutočnosti vyžadujú, aby klient na začiatok jednoducho „otočil kľúčom“.