Kontakt

Nechajte nám správu

GQsystems, a.s.

Kasalova 27
949 01 Nitra
Slovenská republika

Einsteinova BC

Krasovského 14
851 01 Bratislava
Slovenská republika

DIČ: 2023343223
IČ DPH: SK2023343223
IČ: 46371621