Prečo sa oplatí pracovať ako externista?

Možno ste si všimli, že na pracovnom trhu sa čoraz viac stretávame s pojmami ako živnostník, freelancer, alebo interim zamestnanec. Všetky majú jeden spoločný znak – nie sú kmeňoví zamestnanci spoločnosti, v ktorej pôsobia, hoci svojmu “zamestnávateľovi” dodávajú službu v podobe vykonanej práce. Dajú sa pomenovať jedným spoločným názvom a to externista. V súčasnosti je čoraz viac pracovných ponúk a rovnako aj kandidátov, ktorí vyhľadávajú práve takúto formu spolupráce.

Prečo sa stále viac odborníkov dobrovoľne vzdáva výhod, ktoré má zamestnanec v trvalom pracovnom pomere? Veď má istotu stáleho pôsobenia v spoločnosti na rozdiel od projektovej resp. externej spolupráce, ktorá často býva časovo ohraničená. Rovnako má nárok na mzdu počas dovolenky, návštevy lekára a podobne. Avšak keďže živnostníkov a ľudí pracujúcich „sami na seba“ stále pribúda, a tento typ kontraktu je viac a viac vyhľadávaný medzi pracovníkmi, skúsme sa na to pozrieť ich optikou a odhaliť výhody takejto spolupráce.

Externista - zarobí viac a vie, za čo platí

Externý zamestnanec má výhodu, ktorú mu môžu kmeňoví zamestnanci závidieť. So svojím platom môže v kontexte daní a odvodov nakladať podľa svojho uváženia, ale v zmysle platnej legislatívy SR. Ak patríte k tým, pre ktorých je prioritou finančné ohodnotenie a svoje financie riadite v duchu hesla „viem za čo platím“, možno by ste mali začať zvažovať takúto formu spolupráce do budúcnosti. Prvý rok dokonca dostanete od štátu výnimku, ako živnostník nemusíte platiť odvody.

Stabilita ide na úkor pracovných skúseností

Je pravda, že nasadenie externistu býva časovo ohraničené. Samozrejme, aj to je jeden z faktorov ktorý vraví o tom, že externá spolupráca nie je pre každého. Externé zamestnanie je pre tých najlepších vo svojom odbore. Pracovných príležitostí takého charakteru je veľa, ale záleží aj od schopností daného pracovníka ako sa popasuje s konkurenciou. Flexibilita v rámci lokality, znalosť cudzích jazykov a schopnosti daného odborníka sú to, čo externistom dodáva pocit stability, ktorý nie je závislý od jedného zamestnávateľa. Človek má tak povediac svoj život vo vlastných rukách. Externistom sa otvára brána do celého sveta plného rozličných skúseností z rôznych spoločností, prostredí, odvetví a biznis kultúr, ktoré sú nevyhnutné pre ďalší rozvoj ich kariéry.

9 výhod externého zamestnania:

  • Rôznorodé pracovné skúsenosti
  • Vyššie platové ohodnotenie
  • Možnosť v priebehu roka pracovať pre najlepšie firmy v odbore
  • Samostatnosť a flexibilita
  • Viac príležitostí na osobnostný a kariérny rast
  • Flexibilnejšia výpovedná doba
  • Vlastné manažovanie príjmu
  • Sloboda pohybu
  • Počas prvého roka nie sú povinní platiť odvody do Sociálnej poisťovne


S tým je spojená aj ďalšia dôležitá vec. Človek jednoducho nezlenivie. Externista rieši na každom projekte iné problémy, s inými ľuďmi, s inou mentalitou. Od externistu je častokrát vyžadované 120%-né nasadenie. Externista je šťuka medzi kaprami. Pri výkone profesie v takejto forme je oveľa menšie riziko vyhorenia alebo upadnutia do nepríjemnej rutiny. Navyše, každý jeho ďalší ukončený projekt ho obohacuje odborne a teda má aj väčšiu šancu pri hľadaní ďalšieho uplatnenia.

K ďalším výhodám patrí aj to, že pri otázkach hľadania ďalšieho uplatnenia to majú externisti jednoduchšie. Keďže jednotlivým živnostníkom, ako podnikateľským subjektom, sa ťažko dostáva do dodávateľského reťazca veľkých korporátnych spoločností, existujú spoločnosti a agentúry, ktoré takéto pracovné príležitosti sprostredkujú. Tieto spoločnosti stoja za externistami, ktorých združujú a v prípade potreby im poskytujú poradenstvo a podporný servis pri etablovaní sa v novom prostredí. Spolupráca s nimi býva spravidla jednoduchá. Pri hľadaní ďalšieho projektu sa stačí registrovať do ich interných systémov, v niektorých prípadoch už aj pomocou mobilných aplikácií, a následne si vyberať z ponúk a dopytov, ktoré sú momentálne na pracovnom trhu.

Porovnanie príjmov: zamestnanec / živnostník (pre rok 2020)

* Živnostník, ktorý neplatí odvody nemá nárok na nemocenské dávky. Tiež nemá preplatenú dovolenku a iné benefity.
** Daň z príjmov živnostníkov s obratom do 100000€ pri zmene zákona klesne z 19% na 15%.
*** Do úvahy sa neberú zmeny odvodov a zákonov v ďalších rokoch.

Kde si prezerať pracovné ponuky ?

Ak uvažujete o externom zamestnaní, začnite najskôr s hľadaním ponúk. Slovenská spoločnosť GQ SYSTEMS spustila novú aplikáciu ENGINE, do ktorej sa stačí zaregistrovať, nahrať životopis a môžete si prezrieť aktuálne pracovné ponuky. Ak vás niektorá ponuka osloví, stačí prejaviť záujem a dostanete všetky potrebné informácie.

Je dôležité, aby ste vo fáze hľadania práce pravidelne aktualizovali ponuku. Každý deň môže pribudnúť taká, ktorá je z hľadiska náplne práce ako šitá na mieru práve pre vás.

Spojíme Vás s tými najlepšími odborníkmi na trhu, vďaka ktorým ušetríte sebe i vašej firme náklady čas a energiu.

Predošlé
Ďalšie