Dodáme komplexné riešenia na kľúč

Potrebujete pomôcť s relokáciou vašich výrobných kapacít do novej lokality?

Máte problém so spustením sériovej výroby pre nového klienta?

Hľadáte skúsených a vysoko výkonných profesionálov na riadenie zmeny alebo transformáciu spoločnosti?

Náš tím interim expertov sa postará o návrh, vytvorenie a dodanie turnkey riešenia, presne na mieru potrebám vašej firmy.

Turnkey solution

Turnkey solutions sú riešenia pripravené na okamžité použitie
v podniku. Ich výhodou je, že sa jednoducho nasadzujú
a v skutočnosti vyžadujú, aby klient na začiatok jednoducho
„otočil kľúčom“.

Riešenia na kľúč sú veľmi užitočné pre organizácie,
ktoré chcú vyriešiť konkrétny problém v krátkom čase a nemajú dostatok priestoru, kapacít a financií si sami vytvoriť riešenie ušité na mieru.

Vzorkovanie

Kompletné zastrešenie procesu schvaľovania dielov v procese vývoja výrobku. Zabezpečíme jednotlivé fázy od definovania, cez vývoj až po vzorkovanie výrobku s využitím predpísanej dokumentácie.

Deeskalácia

Systematické zisťovanie, analýza a odstraňovanie nedostatkov za účelom deeskalácie. Nastavenie procesov tak, aby bolo možné zabezpečenie kvality dodávok na základe špecifických požiadaviek zákazníka.

Relokácia

Relokácia alebo rozširovanie výroby na základe zákazníckych požiadaviek v súlade so všeobecne záväznými predpismi a dohodami, či už lokálne v rámci závodu alebo na medzinárodnej úrovni. Vypracovanie projektových plánov relokácie a prípravných prác pred samotnou realizáciou presunu.

Launch projektu

Vytvorenie podmienok pre spustenie nového projektu, riadenie a zodpovednosť za jednotlivé projekty na úrovni programového manažmentu, míľniky projektu, risk management, change management, spolupráca so zákazníkom a dodávateľmi (cost calculation, supervision, transformation).

Spájame Vás s tými najlepšími odborníkmi vo výrobnom sektore a v automobilovom priemysle.

Quality Manager
Quality Engineer
 Customer Quality Engineer
 SQA Engineer
 Resident Quality Engineer
 APQP Engineer
 Supplier Development Engineer
CMM technician

Logistics Manager
Supply Chain Engineer
Customer Contact
Material Planner (Disponent)
Warehouse Manager

Production Manager
Production Planner
Manufacturing Engineer
Process Engineer
Technology Engineer

Design Engineer
Validation Engineer
Test Engineer
Geometry Engineer

PLC Engineer
Automation Engineer
Robotics Engineer

 

Project Manager
Program Manager
Relocation Manager
Lean Manager

Crisis Manager
Cost-reduction Manager
Task Force Manager

Plant Manager
Plant Controller
Managing Director
Operations Manager

Príklady, ako Interim rieši
firemný problém.

Na tento projekt bol nasadený nezávislý krízový manažér (interim), ktorý mal za úlohu uspokojiť požiadavky zákazníka z hľadiska množstva a kvality dodávaných dielov v požadovanom čase. Spolu s task force tímom inžinierov zabezpečoval interim komunikáciu so zákazníkom, navrhol riešenia a krok za krokom postupne vyriešili viacero problémov, ktoré spôsobovali problematickú dodávku dielov. Počas tejto doby vznikol čas na postupné zaškolenie personálu, niektoré pozície boli nahradené internými zamestnancami a tím interim inžinierov sa postupne znižoval.

Výsledkom riešenia bolo navrhnutie efektívnejšieho lay-out-u, optimalizácia procesov a doplnenie interného personálu interim špecialistami, ktorí boli dosadení v zmysle pravidla „prišiel-vyriešil-odišiel“.
Krízový manažér dostal spoločnosť z najvyššej eskalácie a vzhľadom na to, že sa jednalo o medzinárodnú spoločnosť, bol následne presunutý do ďalšej problémovej výroby tejto korporácie, kde boli výrobné závody taktiež úspešne deeskalované.

Tento projekt bol pre nás i samotného interima skutočnou výzvou. Klient potreboval vyriešiť problém s nejasnou projektovou dokumentáciou, na základe ktorej sa z pohľadu dodávateľa dodávali dobré diely, no z pohľadu zákazníka chybné diely. Dodávateľ nášho klienta bol navyše z ďalekého východu a nekomunikoval.
Požiadavkou na nás bolo nájsť interim inžiniera, ktorý už na projekte participoval, mal s dodávateľom skúsenosti a poznal situáciu s dodávanými dielmi. Interim mal za úlohu nadviazať komunikáciu a vydiskutovať otázne a problematické body s dodávateľom nášho klienta.

Na dobu troch týždňov bol interim inžinier vyslaný na služobnú cestu do Thajska, kde svojou intenzívnou prácou dosiahol, že všetky chybne dodané diely boli opravené, projektová dokumentácia bola vysvetlená a zrozumiteľne doplnená a upravená.
Klient dostal hotové riešenie na kľúč a usporil 150.000 eur.

Náš ďalší klient mal spustiť sériovú výrobu dverových obkladov pre prémiovú automobilku. Nesprávne naplánovaný projekt, nedostatok pracovnej sily a ďalšie problémy vo firme spôsobili zdržanie spustenia sériovej výroby. S tým boli spojené problémy u OEM zákazníka, čo prispelo aj ku komplikácii vzťahu so zákazníkom a viedlo k vysokej úrovni eskalácie.

Klientovi sme preto navrhli posilniť pôvodný tím 15-timi white-collars (manažéri a inžinieri na oddelenia industrializácie, kvality, projektového manažmentu, logistiky, strojárstva, výroby), 5-timi technikmi kvality a viac ako 20-timi blue- collars, ktorí boli úspešne nasadení počas prvých 2 týždňov na základe želaného dopytu.

V najvyššom vrchole podpory bolo u klienta: 50+ interimov na podporu a ďalších 100+ pracovníkov vo výrobe. Interim experti viedli celé projektové oddelenie.
Za jeden rok GQ experti dosiahli deeskaláciu, výrazne pomohli nášmu klientovi dostať sa z ťažkej krízy a utužiť vzťahy s ich najväčším zákazníkom.

GQ Interim je popredným poskytovateľom interim špecialistov v CEE regióne. Ak aj vy hľadáte skúsených a vysoko výkonných profesionálov na riadenie zmeny alebo transformáciu spoločnosti; náš tím „expertov na prenájom“ sa postará o návrh, vytvorenie a dodanie riešenia, presne na mieru potrebám vašej firmy.

Spojíme Vás s tými najlepšími odborníkmi na trhu, vďaka ktorým ušetríte sebe i vašej firme náklady čas a energiu.

Povedali o nás

Zabezpečíme Vám experta

Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam a širokej databáze špecialistov, dokážeme zabezpečiť kvalifikovaného človeka už do 72 hodín po finálnom výbere.