Interim dokaže svojimi superschopnosťami pomôcť aj vašej firme

V tomto uponáhľanom svete musí každý správny manažér vedieť, ako sa čo najrýchlejšie adaptovať a promptne reagovať na výzvy. To je jediná cesta ako udržať biznis pri živote. Ani to však nemusí stačiť. Zle nastavené vnútrofiremné procesy, neskúsení pracovníci na vedúcich pozíciách, alebo len chýbajúci pohľad zvonka, môžu pre vaše podnikanie predstavovať nezvládnuteľné prekážky. S prekonaním týchto a ďalších výziev vám pomôže interim.

Kto je inperim expert?

Interim má mnoho odborných skúseností v konkrétnej oblasti, alebo v riadení spoločností, vďaka čomu navrhované riešenia aj implementuje. Aktívne sa zapája do celého procesu od začiatku do konca. Pri hľadaní riešení a dosahovaní cieľa veľmi úzko spolupracuje s vašimi zamestnancami a reportuje priamo vám.

Interim síce pôsobí len počas presne dohodnutého časového obdobia, no je motivovaný vyjsť vám v ústrety a naplniť všetky vaše očakávania. Je fokusovaný na výsledok a súčasne pri dosahovaní cieľa pomáha tímu v komplexnom organizačnom rozvoji. Kvalita je teda alfou a omegou, ktorá spoločnosti umožňuje získať a udržať si konkurenčnú výhodu. Len kvalitný tím ľudí pod taktovkou skúseného vedenia, dokáže firme zabezpečiť produkty a služby na skutočne vysokej úrovni.

Čo je úlohou inperim experta?

Ak prechádza vaša firma akoukoľvek zmenou, alebo krízou, je potrebné stanoviť súbor pravidiel a štruktúr, ktoré budú dlhodobo fungovať. Po čase môže dôjsť k zmene alebo zlyhaniu a systém, ktorý ste vybudovali je odrazu dysfunkčný. A aj napriek tomu, že máte riešenie problému, nie je možné ho implementovať. Blokujú vás peniaze, manažment, nedostatok času, či ľudských zdrojov. A presne vtedy nastáva ten moment, keď je čas vyhľadať interim experta.

Interim expert vie byť nápomocný firme aj v situácii, kedy manažment nevie prísť s riešením problému. Interim navrhne stratégiu, ako požadovaný výsledok dosiahnuť. Následne sa stáva súčasťou tímu a spoločne vypracovanú stratégiu implementujú. Firma a jej vedenie sa tak dostáva na novú úroveň a začína fungovať inak. Stále však platí, že každý má presne dané kompetencie a je nesmierne dôležité, aby táto zmena mala podporu od najvyššieho manažmentu. Spolupráca s interimom by mala prinášať čo najväčší dlhodobý úžitok všetkým zúčastneným, t.j. manažmentu, zákazníkom i zamestnancom a kolegom.

Aj napriek svojmu krátkemu pôsobeniu by vám mal pomôcť vytvoriť a priniesť do firmy nové pohľady na riešenie problémov a merateľné výsledky, z ktorých bude firma prosperovať ešte dlhý čas po jeho odchode.

Ako nájsť interim experta?

Rýchla doba, v ktorej žijeme, si vyžaduje rýchle a efektívne riešenia. Jedným z nich je práve najímanie interim expertov. Ich externý pohľad, expertíza a know-how dokážu priniesť požadované zmeny za veľmi krátky čas.

V GQ interim solutions si uvedomujeme, že každý biznisový problém si vyžaduje rýchle riešenie, aby neprerástol do krízy. Preto vám dokážeme nájsť adekvátneho špecialistu na konkrétny problém už do 72 hodín. Disponujeme totiž rozsiahlou databázou skúsených konzultantov pre široké spektrum odvetví.

Spojíme vás s těmi nejlepšími odborníky na trhu, díky kterým sobě i své firmě ušetříte náklady, čas a energii.

Předchozí
Další